Sinds 1 januari 2014 schenken ook wij geen alcohol meer aan jongeren onder de 18 jaar in de kantine