Jaarvergadering 25 februari 2021

Agenda algemene ledenvergadering

d.d.          25-02-2021
tijd           20.30 uur
plaats      Online via MS Teams (vooraf aanmelden)
afdeling: voetbal, volleybal, schaatsen en skeeleren en rugby

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Jaarverslagen van de diversen afdelingen
 4. Financiële verslagen van de diversen afdelingen
 5. Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Vaststelling contributies seizoen 2020-2021
 7. Bestuursverkiezing
 8. Jubilarissen
 9. Actualiteiten
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Aanmelden voor de vergadering graag via email: svsstevensbeek@gmail.com

Vergadering zal gaan via MS Teams wegens de coronamaatregelen, graag van tevoren aanmelden dan ontvang je de link, waarop je de vergadering kunt volgen.

Namens SVS Secretaris Joris Pouwels