Info

2013-01-05 19.56.51

 

28 Maart 2015

Club van 50 Avond

De Club van 50 is een initiatief van de sponsorcommissie van S.V.S.-Stevensbeek met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en leden de mogelijkheid te geven om via de Club van 50 inspraak te krijgen binnen de vereniging.

Heel bewust is er voor gekozen om dit keer niet het bedrijfsleven als doelgroep te nemen. Er zijn namelijk heel veel andere mensen die S.V.S. een warm hart toedragen en financieel hun steentje bij willen dragen.

De Club van 50 is daarom bedoeld voor een ieder die bereid is € 50,– per jaar te doneren.

Wat biedt de Club van 50 haar leden?

Als lid van de club van 50 heeft u invloed op de besteding van uw lidmaatschap geld. De Club van 50 kan gezamenlijk een doel aanwijzen waaraan het geld besteed wordt.

Hier valt te denken aan diverse doelen die de jeugd ten goede komen zoals;

Voetbalclinic voor onze jeugd

  • Ballen (opberg) wagens
  • Nieuwe hesjes
  • Uitstapjes met onze jeugdspelers
  • Jeugd tenue’s
  • Alle ideeen die uit de Club van 50 naar voren komen…

In de kantine hangt een groot bord van de club van 50 met daarop de namen van de deelnemende personen. Ook is het mogelijk om met een groepje mensen een bijdrage te leveren, in dat geval komt de naam van bijvoorbeeld de vriendenclub of de buurtvereniging op het bord te staan. Ook staan de namen van de deelnemers vermeld op de website van de vereniging.

Elk jaar wordt er een specifiek doel benoemd waaraan de opbrengst van de Club van 50 besteed zal worden. De leden bepalen tezamen met het bestuur het uiteindelijke bestemming van hun gezamenlijke inleg.

Wilt u ook lid worden van de Club van 50 of u ziet u andere sponsor mogelijkheden dan horen wij dat graag.

Stuur een mailtje naar jos.bongers@home.nl of neem contact op met een van onze bestuursleden.