Info

Competitie
Voor deelname aan de competitie is een lid verplicht zich te melden bij het secretariaat, die vervolgens weer aanmeld bij de desbetreffende instantie. Dan kan men competitiewedstrijden spelen. Indien een lid stopt met spelen in competitieverband dient degene dit op het opgave formulier te melden. Bij geen afmelding dient het lid de kosten van het inschrijfgeld te betalen.

Contributie
De contributie wordt per ledenvergadering vastgesteld of gewijzigd. Degene die voor automatische afschrijving hebben gekozen, zal de contributie in oktober worden afgeschreven. Voor degene die zelf een betaalopdracht uitschrijven moeten dit voor 31 oktober overgemaakt hebben. Bij het niet tijdig ontvangen van de contributie volgt er een boete van 10% van het contributiebedrag. Bij ziekte langer dan 2  maanden is men vrij van contributie over die periode, dit dient men dan wel zelf aan de penningmeester door te geven.

Verhindering
Verhindering van training of wedstrijd tijdig afmelden bij de daarvoor aangewezen persoon. Indien een team door tekort aan spelers een wedstrijd niet kan spelen, dient zo spoedig mogelijk te worden afgemeld. De boete die bij wel of niet afmelding volgt, dient betaald te worden door de desbetreffende personen uit het team zelf.

Boetes
Door de NeVoBo of VRC opgelegde boetes, persoonlijk veroorzaakt door S.V.S. leden, dienen de desbetreffende leden volledig zelf te betalen.

Kleding
Ieder team dient tijdens de wedstrijden eenduidige sportkleding te dragen, voor de competitie teams zijn de kleuren rood en wit voor de shirts en zwart of wit voor de broeken. De recreanten teams hebben hier vrijheid in hoewel de voorkeur uitgaat naar dezelfde kleuren.

Toernooien
Ieder team kan op eigen initiatief deelnemen aan toernooien. deze worden niet vergoed door de vereniging. Teams die deelnemen aan bekertoernooien van de NeVoBo krijgen dit wel vergoed.

Aansprakelijkheid
Een ieder is verplicht de ter plaatse geldende voorschriften betreffende het gebruik van sportaccommodaties op te volgen. Leden zijn privé aansprakelijk voor schade aan eigendommen toe gebracht aan derden.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

CONTRIBUTIE
Onderstaande contributies kunnen tijdens de nog te houden jaarvergadering gewijzigd worden!

Aspiranten en Dames 1
Trainen, geen competitie (18+)
Recreantencompetitie mix, niet trainen

Bij degenen die voor automatische afschrijving hebben gekozen, zal de contributie in oktober worden afgeschreven. Weet U niet meer of U automatisch gemachtigd hebt, bel dan naar Marieke Bens Tel.: 06-42857142

Contributie moet overgemaakt worden op het rekeningnummer 1494.02.376

t.n.v. S.V.S-Volleybal onder vermelding van uw naam en geboortedatum

Betaald  u  na 31 oktober uw contributie dan zijn wij genoodzaakt om 10% boete in rekening te brengen en uw spelerskaart in te houden. U kunt dan geen wedstrijden spelen.

Kantine
Wanneer de schaatsbaan open is zal de bediening van de kantine verzorgd worden door een groep vrijwilligers van zowel volleybal, voetbal als schaatsen en skeeleren.  Ben je bereid om in de winter als de schaatsbaan open is één of meerdere keren kantinedienst te draaien, neem dan contact op met Henk Pouwels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.