Corona maatregelen

Corona regels  SVS Volleybal

Bezoekers / supporters  bij thuiswedstrijden zijn niet toegestaan i.v.m. de beperkte ruimte in de sportzaal.

 • Uitzondering: Maximaal 2 chauffeurs van de tegenpartij mogen plaatsnemen in de sportzaal .

Bij binnenkomst sporthal in het voorportaal:

 • Iedereen; coaches, tellers, sporters enz. vullen het aanwezigheidsformulier in.
   Dit is belangrijk voor de GGD, mocht iemand (in de buurt) van het team positief worden getest.
 • Ontsmet je handen met het daarvoor beschikbare desinfectiemiddel.

Sporters in de sporthal:

 • Graag al in sportkleding komen zodat er een snelle doorloop is in het kleedlokaal.
 • zorg voor je eigen bidon.
 • Douchen kan niet na de wedstrijd!
 • Kleedlokalen worden alleen gebruikt voor toiletgebruik, sportschoenen aantrekken, wisseling teams en bidons vullen.
 • Wacht in de kleedkamer tot de vorige wedstrijd is afgelopen.
 • Wisseling van teams zo snel mogelijk en op gepaste afstand.
 • Tijdens training/wedstrijd hoeft men niet de 1,5 meter afstand in acht te nemen in het veld.
 • Spelers (vanaf 18 jaar) langs de zijlijn dienen wel 1,5 meter afstand te houden.
 • Schud geen handen, maar verzin iets anders om punten te vieren en om elkaar succes te wensen! Raak elkaar niet (zo min mogelijk) aan!
 • Hard yellen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Na de training/wedstrijd de gebruikte ballen ontsmetten.
 • Informeer je trainer, coach en team als je klachten hebt en niet kunt komen. Als je positief getest bent dien je ook het bestuur te informeren
 • Kijk bij uitwedstrijden op de website van de tegenstander wat hun coronaregels zijn.
 • Coaches, scheidsrechters en tellers houden altijd 1,5 meter van elkaar.

Wij hopen op  ieders begrip en medewerking!