jaarvergadering

Beste leden,

Onze algemene jaarvergadering is dit jaar gepland op donderdag 26 november om 21.00 uur in de kantine.

De agenda is als volgt:

01.             Opening

 02.             Notulen vorige vergadering

 03.             Jaarverslagen diverse afdelingen 

04.             Financiële verslagen diverse afdelingen d.m.v PowerPoint presentatie

 05.             Verkiezing kascommissie

 06.             Vaststelling contributie seizoen 2015-2016         

 07.             Bestuursverkiezing

           
Voetbal: aftredend en niet herkiesbaar: Chris Strijbosch

Volleybal: aftredend en herkiesbaar Ingrid Bongers en Kirsten Derks
Bestuur draagt Marieke Bens voor als bestuurslid.                                         
                                   

 08.             Rondvraag

09.             Sluiting 

We zien jullie graag allemaal op de jaarvergadering.

met vriendelijke groet,

SVS volleybalbestuur